Aktuality


Milí klienti, také v roce 2024 přispívá VZP 500,- Kč v rámci psychosociální podpory, na jednu konzultaci/psychoterapii svých pojištěnců. 

Je možné čerpat příspěvek na 10 psychoterapií/konzultací. Při první návštěvě mi klient sdělí záměr čerpat příspěvek od VZP, své číslo pojištění (většinou rodné číslo), jméno a příjmení. Poukaz VZP již nevystavuje, klient o něj nežádá.  


Milí rodiče, připravila jsem pro vás webináře o dětském vzdoru, spaní dětí, přípravě na období puberty a další. Můžete se podívat do záložky "webináře". 

Pokud by se stalo, že vám odkaz na webinář nepřijde, prosím, napište mi mail, odkaz vám pošlu. Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti i dospělé

Nabízím Vám poradenství a psychoterapii při otázkách, na které už nestačíte Vy sami nebo Vaše popovídání si s blízkými a u kterých chcete znát názor člověka zvenčí, který má zkušenosti v oblasti psychologie.

Zabývám se otázkami osobnostního nastavení dítěte, jak mu pomoct, aby jemu i druhým bylo lépe. Řešíme otázky vzdoru, úzkosti dětí, jejich začlenění se do kolektivu, sebevědomí, odpovědnosti.

S dospělými se zamýšlíme nad jejich přístupem k životu, k dalším lidem, nad těžkostmi, které často pramení z jejich dětství.

Poradenství pro děti

V životě dítěte jsou chvíle, které rodiče překvapí, se kterými si neví rady. V poradenství se zabývám dětským vzdorem, nesmělostí, vysokou dominancí, která dítěti znesnadňuje jeho začlenění do kolektivu, úzkostí dětí, které někdy vyúsťuje do sebepoškozování. Mými klienty jsou i děti, které lžou, jsou šikanovány nebo šikanují druhého, je jim těžko při rozchodu rodičů.

Konzultace probíhají většinou krátkou dobu - napřed přijde rodič/rodiče sám/sami, aby popsal/i dítě, jeho osobnost, specifické situace v jeho životě a samotný problém. Na další konzultaci přijde dítě, se kterým pracuji formou rozhovoru, pozorování a u menších dětí kresby. Zpětnou vazbu a doporučení dávám rodiči/rodičům na konci této druhé konzultace nebo rodič/e přijde/ou ještě jednou pouze sám/sami vyslechnout si zpětnou vazbu.


Psychoterapie pro děti

Starší děti přicházejí spolu s rodičem a zůstávají v mé péči delší dobu. Mnohdy je to kvůli stavu úzkosti, podceňování se, který ovlivňuje jejich bytí se spolužáky, stavy obsese, sebepoškozování, hledání sama sebe.

Děti zůstávají v péči krátkou dobu, pokud se jedná o lehčí problematiku - 5-6 terapií. Mnohé děti jsou v péči rok až dva.


Poradenství pro dospělé

Dospělý přichází s různou problematikou, někdo se chce zorientovat ve své roli matky/otce. Jiný hledá svoje nastavení vůči svým starším rodičům. Někdo přichází bez dítěte a komentuje, jak jeho výchova dítě i jeho ovlivnila, jak nezvládá svoje rodičovství.


Psychoterapie pro dospělé

Dospělí se ocitnou v určitém věku na křižovatce, kdy se chtějí ve svém životě více zorientovat, napravit vztahy v rodině, s přáteli, znovu najít sama sebe. Chtějí přijít na to, z jakého důvodu se chovají ke svým dětem velmi laskavě, kdy dítě jejich laskavost využívá a zneužívá a rodiče sami vnímají, že to již není dobře. Z čeho to pramení? Na to také hledáme odpověď při psychoterapiích.

Někdy se rodič potřebuje dostat z obtížného rozvodu, znovu najít pevnou půdu pod nohama. Hledáme ji spolu...


Psychoterapie pro účastníky výcviku PCA (Person-Centred Approach)

Supervize

Mnozí kolegové a studenti se rozhodli vstoupit do psychoterapeutického výcviku Carla Rogerse zaměřeného na člověka. Tento výcvik jsem v minulosti absolvovala v PCA institutu Praha. Absolvovala jsem také supervizní výcvik. V současné době jsem v PCA Institutu Praha jako psychoterapeutka a supervizorka k dispozici všem, kteří chtějí v rámci výcviku mé služby využít.


Kontakt

PhDr. Ilona Špaňhelová

Krátkého 4/250, Praha 9, 190 00

+420 607 277 444

Prosím pište SMS, pokud se mi nedovoláte.

ilona@spanhelova.cz

Skype: ilona_1003