Cena konzultaceOd 1.7.2023 cena konzultace/psychoterapie 1000,- Kč / 45€/50 minut
Cena supervize 1200,- Kč /52€ /50 minut
Cena skupinové supervize 1500,- /67€/50 minut


Klienti VZP mohou čerpat příspěvek 500,- na jednu konzultaci/terapii, 
pravidla čerpání jsou uvedena v úvodu webu.  

Pro rodiče po smrti dítěte jsou konzultace/psychoterapie plně hrazeny díky spolupráci se společností energeia o.p.s. Tato společnost také plně hradí konzultace/psychoterapie pro rodiče, kteří mají dítě v NRP.  


Platbu je možné provést v hotovosti (v případě osobní konzultace)

nebo na bankovní účet (v případě online konzultace).


Číslo bankovního účtu je 156 463 001 / 5500 

IBAN CZ30 5500 0000 0001 5646 3001
SWIFT kód RZBCCZPP


(do poznámky prosím uveďte své jméno a datum sezení).


V případě nemožnosti setkání uskutečnit z Vaší strany prosím o omluvu formou SMS nejméně 24 hodin (v rámci všedních dnů) před uskutečněným setkáním.

V opačném případě Vás žádám o platbu celé částky na účet.